All Next Top Model

domingo, 21 de agosto de 2016

VNTM Ciclo 7 Episodio 6: Circo (21 de Agosto del 2016)


Nguyen Huy Quang


Tran Thi Thuy Tram


NguyenThi Phuong


Nguyen Minh Phong


Vu Tran Kim Nha


Trinh Thu Huong


La Thanh Thanh


Nguyen Thi Ngoc Chau


Bui Huy Duong


Hoang Minh Tung


Nguyen Thieu Lan & Tran Thi Thuy Trang


Nguyen Anh Thu

No hay comentarios:

Publicar un comentario