All Next Top Model

domingo, 28 de agosto de 2016

VNTM Ciclo 7 Episodio 7: (28 de Agosto del 2016)Trinh Thu Huong


Nguyen Thi Phuong


Nguyen Huy Quang


Vu Tran Kim Nha


Bui Huy Duong


Tran Thi Thuy Trang


La Tahnh Thanh


Nguyen Minh Phong


Nguyen Thieu Lan


Tran Thi Thuy Tram


Nguyen Thi Ngoc Chau


Hoang Minh Tung

No hay comentarios:

Publicar un comentario