All Next Top Model

domingo, 11 de septiembre de 2016

VNTM Ciclo 7 Episodio 9: (11 de Septiembre del 2016)


Nguyen Thi Ngoc Chau


Trinh Thu Huong


La Thanh Thanh


Tran Thi Thuy Tram


Nguyen Thieu Lan


Nguyen Minh Phong


Nguyen Huy Quang


Tran Thi Thuy Trang


Vu Tran Kim Nha

No hay comentarios:

Publicar un comentario